GeoApplikationer

FRAM

Ökat värde genom förenklad hantering

 

FRAM (Forest Road Management System) är en Esri-baserad webb- och fältapplikation för vägförvaltning framtagen i samarbete mellan Viati och Gitter. Den ger stöd för arbete med nya och befintliga skogsbilvägar till väghållare inom skogsnäringen.

Genom en förenklad hantering, med stöd för planering av underhåll, nybyggnationer och upprustning, underlättas vägförvaltning och du får en enkel, skalbar och kostnadseffektiv lösning.

Konceptet för FRAM erbjuder tillgång till en anpassad datamodell och konsultstöd för implementation av en färdig webb- och fältapplikation i ArcGIS Online eller i kundens egna ArcGIS Enterprise miljö.

Ökat värde genom förenklad hantering

 

FRAM (Forest Road Management System) är en Esri-baserad webb- och fältapplikation för vägförvaltning framtagen i samarbete mellan Viati och Gitter. Den ger stöd för arbete med nya och befintliga skogsbilvägar till väghållare inom skogsnäringen.

Genom en förenklad hantering, med stöd för planering av underhåll, nybyggnationer och upprustning, underlättas vägförvaltning och du får en enkel, skalbar och kostnadseffektiv lösning.

Konceptet för FRAM erbjuder tillgång till en anpassad datamodell och konsultstöd för implementation av en färdig webb- och fältapplikation i ArcGIS Online eller i kundens egna ArcGIS Enterprise miljö.

Baserat på Esri standardkomponenter

Använder standardkomponenter i Esri ArcGIS Online eller Esri Portal for ArcGIS som ger en låg utvecklings- och förvaltningskostnad.

Baserat på Esri standardkomponenter

Använder standardkomponenter i Esri ArcGIS Online eller Esri Portal for ArcGIS som ger en låg utvecklings- och förvaltningskostnad.

Synkronisering

Synkronisering till och från den nationella vägdatabasen (NVDB) ingår i lösningen. Det innebär att data både hämtas från databasen och uppdaterar med ny information efter arbete i webb- och fältapplikation.

Synkronisering

Synkronisering till och från den nationella vägdatabasen (NVDB) ingår i lösningen. Det innebär att data både hämtas från databasen och uppdaterar med ny information efter arbete i webb- och fältapplikation.

Kostnadseffektiv lösning

Kunden betalar endast en införandekostnad för FRAM. Inga fasta årliga underhålls- eller licenskostnader tillkommer. Vid behov av ändringar eller vidareutveckling erbjuder Gitter GeoIntelligence konsultstöd.

Kostnadseffektiv lösning

Kunden betalar endast en införandekostnad för FRAM. Inga fasta årliga underhålls- eller licenskostnader tillkommer. Vid behov av ändringar eller vidareutveckling erbjuder Gitter GeoIntelligence konsultstöd.

Låter detta intressant?

Hör av dig så berättar vi mer!