Geodataförsörjning

Gitter Delta

En automatiserad datahanteringstjänst som identifierar, bearbetar och levererar förändringar i geodatamängder till organisationer som vill ha en förenklad och kostnadseffektiv hantering av data från myndigheter.

Är informationsförsörjning och datahantering utmanande?

 

Många dataprodukter att hantera?

Många datakällor att hämta från?

Stora datamängder att hantera per år?

Säker på att data är aktuellt?

Versionshanteras data?

Krävs det mycket tid och resurser för datahantering?

Ökat värde genom tillgång och kunskap

 

Istället för att hämta hem hela datamängder varje gång, levererar Gitter Delta förändringar på ett enkelt sätt. Du får inte bara veta att data har uppdaterats, utan även vilka objekt det gäller och var uppdateringen har skett. Det skapar till exempel nytta i pågående exploateringsprojekt som pågår över flera år och där det är av största vikt att få veta när något har förändrats.

Att bara hämta hem förändringar gör det också möjligt att nyttja versionshantering, eftersom datamängden som behöver hanteras blir mindre. Versionshanterad förändringsdata öppnar nya möjligheter till spännande förändringsanalyser och innovativa idéer och ger även kunskap om vad som kan förenklas, förtydligas och förbättras. En förenklad datahantering ökar tillgången och nyttan av geodata. Ledtiden mellan det att behovet uppstår och tillgången till användbara data minskar helt enkelt.

Ökat värde genom tillgång och kunskap

 

Gitter Delta är en automatiserad datahanteringstjänst som identifierar, bearbetar och levererar förändringar i geodatamängder till organisationer som vill ha en förenklad och kostnadseffektiv hantering av data från myndigheter.

En förenklad hantering ökar tillgången och nyttan av geodata. Ledtiden mellan det att behovet uppstår och tillgången till användbara data minskar. Med hjälp av Gitter Delta vet du inte bara att data har uppdaterats utan även vilka objekt det gäller och var uppdateringen har skett.

Versionshanterad förändringsdata öppnar nya möjligheter till spännande förändringsanalyser och innovativa idéer och ger även kunskap om vad som kan förenklas, förtydligas och förbättras.

Tillgängliga dataprodukter

Vilka datamängder som finns tillgängliga styrs av våra kunders behov. Just nu hanterar vi ca 100 dataprodukter.

Här kan du läsa vilka som finns tillgängliga.

Gitter Delta dataprodukter

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss, så ser vi om vi kan tillgodose ditt behov.

Helt molnbaserat

Molntjänst med standardiserat gränssnitt (API) för enkel åtkomst till förändringsdata. Koppla själv upp via API eller nyttja GeoIntelligence standardiserade paketering – FME Delta.

Helt molnbaserat

Molntjänst med standardiserat gränssnitt (API) för enkel åtkomst till förändringsdata. Koppla själv upp via API eller nyttja GeoIntelligence standardiserade paketering – FME Delta.

En central tjänst för många olika datamängder

Förändringsdata från myndigheter och andra organisationer lättillgängligt via en central tjänst ökar effektiviteten och minskar datahanteringskostnaden. Genom mindre mängd data och minskad dubbellagring blir resursbehovet lägre.

En central tjänst för flera källor och många datamängder

Förändringsdata från myndigheter och andra organisationer lättillgängligt via en central tjänst ökar effektiviteten och minskar datahanteringskostnaden. Genom mindre mängd data och minskad dubbellagring blir resursbehovet lägre.

Aviseringsmöjlighet för förändringar

Korta ledtider till beslut genom att få aviseringar direkt när förändringar har skett istället för att använda tid och resurser för att bevaka själv eller upptäcka förändringar för sent.

Aviseringsmöjlighet för förändringar

Korta ledtider till beslut genom att få aviseringar direkt när förändringar har skett istället för att använda tid och resurser för att bevaka själv eller upptäcka förändringar för sent.

Låter detta intressant?

Hör av dig så berättar vi mer!