Geodataförsörjning

Gitter Delta

Gitter Delta är en automatiserad datahanteringstjänst som identifierar, bearbetar och levererar förändringar i geodatadatamängder till organisationer som vill ha en förenklad och kostnadseffektiv hantering av data från myndigheter.

Läs mer

Geodataförsörjning

Återförsäljare Lantmäteriet

Som återförsäljare hjälper vi dig med anpassning och bearbetning av Lantmäteriets geodataprodukter inom geografisk information och fastighetsinformation.

Läs mer

Geodataförsörjning

Återförsäljare Lantmäteriet

Som återförsäljare hjälper vi dig med anpassning och bearbetning av Lantmäteriets geodataprodukter inom geografisk information och fastighetsinformation.

Läs mer

Geodataförsörjning

Gitter Delta

Gitter Delta är en automatiserad datahanteringstjänst som identifierar, bearbetar och levererar förändringar i geodatadatamängder till organisationer som vill ha en förenklad och kostnadseffektiv hantering av data från myndigheter.

Läs mer

Geodataförsörjning

Återförsäljare Lantmäteriet

Som återförsäljare hjälper vi dig med anpassning och bearbetning av Lantmäteriets geodataprodukter inom geografisk information och fastighetsinformation.

Läs mer

Metadata

GeoInsight

Gitter GeoInsight är en metadatakatalog som gör data tillgängligt och användbart. Den är baserad på open source GeoNetwork 4.x och levereras som en svensk molntjänst eller lokal installation.

Läs mer