Metadata

Gitter GeoInsight

Gitter GeoInsight är en metadatakatalog som gör data tillgängligt och användbart.

Den är baserad på open source GeoNetwork 4.x och levereras som en svensk molntjänst eller lokal installation.

Utmaning

”Vart ska vi ens börja, vilket metadata behöver vi ha?”

”Vem ska skapa metadata och hur?”

”Hur skriver vi ”bra” metadata?”

”Hur kan metadata genereras per automatik?”

”Går det att söka i metadatakatalog från ett GIS verktyg?”

”Hur håller vi vårt metadata uppdaterat?”

Tänk om…

…vi kan få hjälp med verktyg och process att skapa metadata?

…vi kan få ta del av ”best practice” och lång erfarenhet?

…vi skulle få tips på lämpliga roller och ansvar?

…vi kan få stöd att komma igång och skriva ”bra metadata”?

Låt Gitter GeoInsight vara navet i din datahantering

  • Stöd vid förvaltning och användning av data
  • Uppfylla lagkrav, till exempel High value data (HVD)
  • Publicering och tillgängliggörande
  • Underlätta GIS arbete genom direktintegration

Låter detta intressant?

Hör av dig, så berättar vi mer!