Vi kör pilot på Gitter Delta sedan hösten 2022 för att få en effektivare informations-försörjning. Förväntningarna är stora, men vi känner oss trygga. Vi har arbetat tätt ihop sedan 2015 och känner stort förtroende för Gitters erfarenhet och kompetens.

Namn Namnsson, Holmen Skog